DEFINICJA ŚMIERCI Z PUNKTU WIDZENIA MEDYCYNY

Już od najdawniejszych czasów człowiek próbował określić w kategoriach medycyny, co to jest śmierć, a myślom na ten temat towarzyszyła obawa, iż moż­na być pogrzebanym za życia czy poddanym sekcji, zanim nastąpi zgon. Współczesna technika i współ­czesne doświadczenie pod pewnymi względami ra­czej utrudniły, a nie ułatwiły sformułowanie do­kładnej definicji śmierci.Niektóre dawniejsze podręczniki medycyny sądo­wej nie uwzględniały definicji śmierci i celowo by­ły niejasne w tym względzie. Jeśli na przykład roz­patrzymy kryteria śmierci w Principles oj Foren- sic Medicine (Zasady medycyny sądowej) Smitha, napisanych w 1821 r., znajdziemy tam taki ustęp: „Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest życie, choć nie każdy może powiedzieć, że napraw­dę jasno rozumie, jakie czynniki stanowią o proce­sie życia; tym samym pojmujemy, czym jest śmierć. Jest to ustanie procesu, który jest nam szczegól­nie znany procesu życia.”

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: