FAŁSZYWA INTERPRETACJA

Mogą dostarczać fał­szywych interpretacji wobec wystąpienia nowych objawów choroby, braku pozytywnych skutków le­czenia, a nawet podawać nieprawdziwe powody, dla których pacjent został ostatecznie umieszczony w szpitalu. Dzięki temu udaje się podtrzymać mi­styfikację skutecznego leczenia. W najlepszym ra­zie udaje^ się uciszyć powstające wątpliwości — wątpliwości związane ze śmiercią, które często oka- żują się tak bolesne, że trzeba je przytłumić. Uni­kając prawdy, której nie można znieść, umierający trzyma się kurczowo nadziei, pociesza się myślą iż jego stan się poprawi, i myśli, że jeszcze dane mu jest korzystać z życia. Ci, którzy zajmują się umie­rającymi pacjentami, nauczyli się podtrzymywać w nich nadzieję, która dodaje im otuchy, i poma­gać im w zwalczaniu choroby. Bez tej walki moż­na by mówić tylko o przyznaniu się do klęski, gdyż zawsze uważa się śmierć za przeciwnika, a nigdy za sojusznika.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: