FILOZOFIA WOBEC POJĘCIA ŚMIERCI

Zwalczanie takich wierzeń, przynajmniej w do­słownym tego znaczeniu, podjąć można z dwóch różnych punktów widzenia. Pierwszy z nich roz­waża, w jaki sposób mogą wierzenia te podlegać weryfikacji lub falsyfikacji: jaki zespół danych po­twierdza istnienie życia w „tamtym świecie”? Jeśli nie ma dowodów ani za, ani przeciw, można zakła­dać, że samo przekonanie jest próżne i bezsensow­ne. Formułowanie sensownych sądów o rzeczywis­tości jest, można powiedzieć, nadstawianiem karku i poddawaniem się próbie sprawdzalności, nato­miast twierdzenia na temat bezcielesnego istnienia w życiu pozagrobowym na tamtym świecie wyklu­czają raz na zawsze wszelkie ryzyko dowodów ne­gujących.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: