KONCEPCJA ŚMIERCI I UMIERANIA

Po pierw­sze, umieranie jest procesem, śmierć zaś zdarze­niem. Po drugie, człowiek może być świadomy pro­cesu umierania, ale może też być nieświadomy. Po trzecie, świadomość, że się umiera, jest tylko jed­nym z przypadków, kiedy człowiek staje oko w oko ze śmiercią (inne przypadki zachodzą przy oczeki­waniu śmierci z zewnątrz). Po czwarte, nie każdy przechodzi proces umierania, choć wszystkich czeka śmierć. Po piąte, nie każdy musi być świadom własnej śmierci. Po szóste, wszyscy możemy jed­nakże rozmyślać o śmierci i realistycznie przyjmo­wać albo przeciwstawiać się ewentualności, że na­prawdę trzeba będzie stanąć oko w oko ze śmiercią. Po siódme, umrzeć odważnie oznacza zachowanie pewnej postawy w czasie umierania (czy wobec zbliżania się śmierci). Może jednak okazać się, że takie analizy koncepcji śmierci i umierania są w pewnym sensie banalne. Nie biorą one pod uwa­gę ważniejszych wyobrażeń poetyckich i mitycz­nych związanych ze śmiercią.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: