KU PRZESTRODZE

Ku przestrodze opowiada się o przypadkach fa­talnych reakcji ludzi, którzy dowiedzieli się, że nigdy nie wyzdrowieją. Nierzadko jednak ostate­czna rozpacz w takich przypadkach była wynikiem faktu, iż odkryli oni prawdę w najbardziej nie­właściwych okolicznościach. Przypadkowe pozna­nie ukrywanego dotąd charakteru śmiertelnej cho­roby czy też gwałtowne pozbycie się pacjenta po oznajmieniu mu bez cienia współczucia, że jego choroba jest nieuleczalna, może wpędzić w stan rozpaczy. Oględność w ujawnianiu prawdy jest słu­szna także dlatego, że niektórzy pacjenci, którzy zadają nieustannie pytania, co im właściwie jest, nie są w stanie pogodzić się z diagnozą i przewidy­waniami lekarza, uciekając się do pomocy innego, który nie ujawni całej prawdy i będzie snuł bez­podstawne nadzieje wyzdrowienia.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: