Leczenie chorych na depresję

Leczenie depresji powinno być dostosowane do każdej z typów depresji, jak także indywidualnie do każdego pacjenta, bo jeśli pacjent boi się elektrowstrząsów to nie powinien być do nich zmuszany, jak także jeśli pacjent nie jest jeszcze gotowy to psychoterapii to nie można jej do niej przymuszać, gdyż nie odniesie do żadnego efektu, nie będzie on współpracował ze swoim psychoterapeutą i będzie to dla niego przykry obowiązek. Nikogo do leczenia depresji nie można zmusić, każdy musi wyrazić na to chęć i zgodę, dlatego część chorych umiera z jej powodu, gdyż nie chcą się leczyć lub trafiają pod opiekę lekarską zbyt późno, kiedy choroba jest już bardzo zaawansowana. Trzeba ludzi uświadamiać i mówić im o tym, że depresja nie jest żadną wstydliwą chorobą, którą trzeba ukrywać, jest ona tak samą normalną i potrzebującą leczenia chorobą, jak każda inna. Chorzy bardzo często nie chcą się udać na leczenie, przyznać do niej gdyż boją się reakcji swojego środowiska ,swoich najbliższych. Leczenie depresji trwa tak długo, jak wymaga tego chory, najlepiej by od początku do końca chorym zajmował się ten sam lekarz, gdyż zna on wtedy dobrze i pacjenta i historię jego choroby. W innym wypadku każdy leczenie będzie zaczynał na nowo, bo nie będzie wiedział, jakie leczenie zostało wcześniej podjęte, a to tylko komplikuje całą procedurę leczenie pacjenta.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: