LICZNE PRZYPADKI

Hadwen przytacza liczne wybrane z literatury angielskiej, amerykańskiej i kontynentu europej­skiego przypadki dramatycznego odzyskania przy­tomności na krótko przed zamierzonym pogrzebem oraz nie budzące wątpliwości straszne przykłady grzebania ludzi za życia.Wydaje się, że ludzie, którzy ocknęli się przed pogrzebem, byli w stanie jakby głębokiej śpiączki, podobnie jak pułkownik Townsend. Zdawali sobie oni w pełni sprawę z tego, co. się działo, lecz nie byli zdolni do żadnego ruchu. W niektórych przy­padkach stan ten trwał kilka dni, a ponieważ nie było żadnych oznak rozkładu — w dalszym ciągu stosowano środki przywracające do życia. Jeśli wy­stępował rzeczywiście przypadek śmierci, stosowa­nie środków przywracających do życia, jak na przykład utrzymywanie ciała w cieple czy sto­sowanie okładów z gorczycy, przyspieszało wystą­pienie oznak rozkładu.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: