NOWE KRYTERIA ŚMIERCI

W ciągu ostatnich paru lat problem ten dyskuto­wano na różnych międzynarodowych spotkaniach naukowych i ujęto w formie wielu rozpraw nauko­wych. Do tej pory brak jednomyślności w tej spra­wią gdyż śmierć nie jest zjawiskiem natychmiasto­wym, a zdarza się, że jej początkowe fazy mogą być odwracalne. Na przykład, człowiek traci przytom­ność na skutek wstrząsu krążeniowo-sercowego. Na­stępuje pozorna śmierć. Nie obserwuje się ruchów narządu oddechowego ani czynności serca. Gdyby taki atak nastąpił w szpitalu, gdzie natychmiast dostępne są wszystkie urządzenia reanimacyjne, można spowodować ponowne działanie serca pa­cjenta i dosłownie przywrócić go do życia. Przy braku tych możliwości, które były nie znane parę lat temu, śmierć byłaby nieodwracalna. Czy można zarazem żyć i być umarłym?

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: