POTRZEBNA JEST ODWAGA

Choć wielu ludzi żałuje, że zna prawdę o oczeku­jącej ich śmierci, niejednokrotnie (spotyka sit; cho­rych, którzy nie odczuwają .smutku z powodu świa­domości, że kres ich życia się zbliża. Częściej ich smutek czy niepokój trwa jeden czy dwa d:n, po czym dostosowują się do sytuacji. W rzeczywistoś­ci jest im łatwiej pogodzić się z sytuacją z chwilą, gdy rozwiała się niepewność. Liczne są przypadki zupełnego pogodzenia się ze śmiercią. W innych przypadkach potrzebna jest odwaga, ale tę mogą w sobie wyrobić, odkąd wiedzą, czemu muszą sta­wić czoło — a nie muszą przy tym całkowicie od­rzucić nadziei. Jeśli dojdzie do szczerej rozmowy, mogą się dowiedzieć, eo może im się zdarzyć — mo­gą teraz spytać, czy będą bardzo cierpieć, czy bę­dą skazani na długie pozostanie w łóżku, kto bę­dzie się nimi opiekował w sytuacji, kiedy będą bez­radni, i o tym podobne sprawy.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: