PRZESZCZEP NARZĄDÓW

Obecnie, w okresie chirurgii przeszczepów narzą­dów zmarłych osób — żywym, ustalenie dokładnego momentu śmierci ma duże znaczenie, gdyż im szyb­ciej asunie się narząd ze zwłok po nastąpieniu śmierci somatycznej, tym większa jest szansa przy­swojenia przeszczepu przez organizm. Lekarze sta­rają się zazwyczaj przeszczepiać narządy ludzi mło­dych, umierających w wyniku jakichś poważnych wypadków. Często sztucznie podtrzymuje się ich życie za pomocą aparatu, który spełnia funkcję ich serca i płuc. Z chwilą wyłączenia aparatu natural­ne ruchy serca i płuc ustają. Te mechaniczne regu­latory funkcji życiowych sto.sowano na ogół tylko wtedy, gdy zakładało się, że umożliwią one pacjen­towi przetrwanie do momentu nawrotu natural­nych funkcji organizmu. To lekarz musi zdecydo­wać, kiedy osiąga się granicę skuteczności tych sztucznych środków pomocniczych, tzn. kiedy na­stępuje nieodwracalne zniszczenie ośrodków w mózgu kontrolujących główne funkcje życiowe organizmu.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: