PRZYCZYNA ŚMIERCI RANNEGO

Uściślając ten punkt widzenia, można powie­dzieć, że przyczyną śmierci rannego był jego ogól­ny stan i sytuacja wokół niego. W rzeczywistości interesują nas jednak ze względów praktycznych i nie tylko praktycznych mające istotne znaczenie zakłócenia normalnego biegu rzeczy.Sprawy te ujawnia pojęcie procesu umierania. Kiedy mówimy o człowieku, że umiera, niekonie­cznie myślimy, że umrze. „Nie widziesz, że ten czło­wiek umiera? Na litość boską, pomóż mu!!!” Taki rozkaz nie jest bezsensowny ani wewnętrznie sprze­czny. Człowiek ten może rzeczywiście umierać, ale są jeszcze możliwości działania i wybawienia go od zagrażającej śmierci. Nic dziwnego, że pojęcie śmierci w potocznym języku jest wyjątkowo trud­ne do zastosowania w sytuacjach szpitalnych, gdzie poważnie zwiększają się możliwości przeciwdziała­nia normalnemu biegowi procesu chorobowego.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: