Psychoterapia schematu w pracy z zaburzeniami osobowości

Współcześnie psychiatrzy oraz psycholodzy zauważają, że z roku na rok wzrasta liczba pacjentów zgłaszających się na terapię z powodu problemów wynikających z zaburzeń osobowości. Czym są w istocie  owe zaburzenia osobowości? Klasyfikacja chorób ICD-10 na podstawie której w Polsce stawiane są diagnozy, ukazuje to zjawisko jako trwały wzorzec zachowania i odczuwania emocji, różniący się znacznie od normatywnego wzorca dla danej kultury. Innymi słowy, osoba cierpiąca na zaburzenie z tego obrębu ma trudności w kontakcie z resztą społeczeństwa, a w efekcie oddziałuje to na wiele obszarów jej życia.

Jak sobie radzić z zaburzeniami osobowości? Wśród metod terapeutycznych na uwagę zasługuje psychoterapia schematu. Ta metoda pracy z pacjentem wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej, czyli krótkoterminowej terapii nastawionej na cel. Główną ideą jest zmiana dysfunkcjonalnego schematu, czyli sposobu funkcjonowania powstałego we wczesnym dzieciństwie, który w dorosłości ogranicza prawidłowe działanie.
Po zidentyfikowaniu schematów dominujących u danego człowieka, psychoterapia schematu zakłada dążenie do zmiany i osiągnięcie jej na poziomie zachowania oraz percepcji emocji. Taka zmiana w przyszłości umożliwi pacjentowi cierpiącemu na zaburzenia osobowości nauczenie się reagowania w sposób adaptacyjny, a więc akceptowany w danym kręgu kulturowym.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: