ŚMIERĆ I LEKARZ

Jeśli śmierć nie spadnie na człowieka nagle i nie- spodsiewanie, to kiedy zacznie się proces umiera­nia, powiedzą mu o tym pewne znaki. Lekarz praw­dopodobnie już zna objawy śmiertelnej choroby swego pacjenta. Obydwaj więc będą musieli zmie­rzyć się z sytuacją, z której coraz realniej wynika, że koniec pacjenta jest bliski, przy czym lekarz za­zwyczaj wie o tym wcześniej niż pacjent. Ale wbrew ich woli choroba postępuje, a jej nieunik­niony postęp wpływa między innymi na ich wza­jemne stosunki. Umierający, choć obdarza lekarza zaufaniem i wie, że od niego zależy jego leczenie, przestaje wierzyć w możliwość ratunku z tej stro­ny; dla lekarza zaś pacjent staje się człowiekiem, którego pomimo całego wysiłku nie jest w stanie uratować od śmierci.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: