ŚMIERĆ KOGOŚ BLISKIEGO

Dziecko, które widzi martwego ptaka, kró­lika czy ulubione zwierzę domowe, interesuje się różnicą między „tym, co żyje” a „tym, co przesta­ło żyć”. Wkrótce uczy się rozpoznawać, że „to, co żyje”, ma inne właściwości od „tego, eo żyć prze­stało”. Zaangażowanie uczuciowe dziecka może być często bardzo niewielkie i rodzice pogodzą się z tym stanem rzeczy, gdyż ich własne zaangażo­wanie jest również niewielkie. Czasami jednakże rodzice mogą być nieprzyjemnie zaskoczeni sły­sząc pytania dziecka, nawet jeżeli dotyczą one śmierci zwierzęcia.Śmierć jednego z dziadków, jednego z rodziców czy kogoś z ukochanych krewnych, rzadziej się zdarzająca śmierć koleżanki lub kolegi jest już innći sprawą; chociaż więc rodzice mają prawo przypuszczać, że przeżycie śmierci zwierzęcia mo­że pomóc dziecku w zrozumieniu śmierci człowie­ka, nierzadko jest odwrotnie.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: