STAN PSYCHICZNY

Moglibyśmy ująć to w sło­wach: „W zasadzie odważna śmierć, ale…” — tak jak w przypadku przypisywania komuś, że jest szczęśliwy (w podstawowym znaczeniu szczęście przypisuje się „całemu” człowiekowi): jeśli po­wiem, że mój przyjaciel jest szczęśliwy, choć jego małżeństwo jest nieszczęśliwe, jestem skłonny wtrącić przysłówek ^jZasadniczo” przed przymiotni­kiem „szczęśliwy”.Niemniej trzeba stwierdzić, że możemy mówić o odważnej śmierci, jeśli towarzy­szy jej świadomość, iż się umiera, zazwyczaj w cier­pieniu. Nie można więc mówić, że ktoś umiera od­ważnie, kiedy nie ma świadomości zbliżającej się śmierci^Określenia muszą więc charakteryzować stany psychiczne człowieka świadomego swego końca, zbliżania się śmierci. Z praktycznego punktu wi­dzenia pojęcie procesu świadomego umierania jest nadzwyczaj istotne.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: