UCZUCIA DOŚWIADCZANE W OBLICZU ŚMIEKCI

W przypadku nagłej śmierci człowiek nie uświada­mia sobie, z wyjątkiem może krótkiej chwili, sytu­acji i faktu, że umiera. Pociąga to za sobą .wpro­wadzenie następnego rozróżnienia: między umiera– niem ze świadomością tego stanu a umieraniem bez tej świadomości. W przypadku nagłej śmierci może wystąpić, jak to zaznaczyliśmy, przelotna świado­mość. Nie ma jednak wtedy wystarczających pod­staw, by określić, że ktoś umierał „dzielnie”, „z re­zygnacją”, „pogodnie”, „trwożliwie”, „z godnością” itp. Określenia te ukazują postawy umierających, którzy wiedzą, że śmierć się zbliża.Nim zajmiemy się analizą tych postaw, należy zauważyć, że umierać i mieć umrzeć to dwie różne rzeczy. Jeśli jest się skazanym na powieszenie i eg­zekucja ma nastąpić za pięć godzin, można w tym przypadku powiedzieć, że ma się umrzeć, niesłusz­nie byłoby jednak powiedzieć, że się umiera (jeśli nie zachodzi tu przypadek, że ktoś umierający na raka zostaje skazany na śmierć przez powieszenie).

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: