WIELU ŚMIERTELNIE CHORYCH

W wyniku tego zarysowują się problemy szczególnych, związanych z zawodem lekarskim, zależności między pacjentem a lekarzem, poza tym mamy tu do czynienia z trudnościami, które muszą wystąpić między dwojgiem ludzi, pró­bujących dostosować się do faktu, że jeden z nich wkrótce umrze. Często uważa się, że wielu śmiertelnie chorych nie bardzo zdaje sobie sprawę z tego, iż umiera, i rzeczywiście tacy chorzy często mówią o swoim ozdrc wieniu czy o przyszłości. Czy w świetle tego można ich ukrytą czy ujawnioną świadomość fak­tycznego stanu traktować jako podstawę poznania ich uczuć? Nikt nie może z całą pewnością wiedzieć, w jakiej mierze umierający znają swój stan, gdyż często oni sami nie są go pewni czy też odczuwają jedynie przykre podejrzenie, co skłania ich raczej do omijania tematu niż do otwartych wypowiedzi.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: