Z ZAŁOŻENIA

Wychodząc z założenia, że rozpoznanie śmierci może być zawodne, liczni pisarze głosili potrzebę opóźnienia pogrzebu. Bruhier « postulował cztero­dniową zwłokę lub stwierdzenie pierwszych oznak rozkładu. We Francji istniał formalny zakaz grzebania zmarłych przed upływem 24 godzin od daty wydania świadectwa zgonu, w pewnych zaś czę­ściach kontynentu europejskiego, zgodnie z zarzą­dzeniami, ciała zmarłych musiały być pozostawio­ne w kostnicach, będących pod kontrolą posiadają­cego przygotowanie medyczne inspektora cmentar­nego, aż do czasu kiedy wystąpią wyraźne oznaki pośmiertnego rozkładu.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: