ŻYCIE POZAGROBOWE

Pytania dotyczące życia pozagrobowego można sformułować w inny jeszcze sposób. Załóżmy, że każdy z nas posiada nieśmiertelną duszę, która mo­głaby służyć nam zarówno w życiu doczesnym, jak i pozagrobowym. Jeśli ta dusza ma być odizolowa­na od wszystkich aspektów życia osobowego, które odnoszą się z konieczności do funkcjonowania orga­nów etc., to „moja” egzystencja w przyszłym życiu jest bardzo mizerna i pozbawiona tylu elementów,które składają się na moją osobowość, że wątpliwe jest, czy można nadal mówić o „mnie”. I chociaż rozważania dotyczące możliwości wy­obrażenia sobie życia pozagrobowego i jego sensu są istotne, nie mają one jednakże bezpośredniego powiązania z samym pojęciem śmierci. Do tej pory nikt nie sprecyzował, co się właściwie przez to po­jęcie rozumie.

Witaj na moim blogu! Serwis prowadzę aby dzielić się z Wami zdobyta przeze mnie wiedzą. Jestem lekarzem w jednym z Katowickich szpitali. Na codzień spotykam się z wieloma chorobami. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są autentyczne. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści na stronie. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: